Apie logopedę

Vilma Rutkauskienė – logopedė metodininkė, socialinių mokslų magistrė Logopedinio darbo praktika – 18 metų.

Dirba individualiai su vaikais ir įvairaus amžiaus asmenimis, turinčiais garsų tarimo, skaitymo, rašymo sutrikimų, bei kitų kalbos ir kalbėjimo sunkumų. Domisi naujausiais  logopedinio darbo metodais, juos sėkmingai taiko savo praktikoje, pasiekdama gerų rezultatų. Yra parengusi daug didaktinės medžiagos ir metodinių priemonių, aprobuotų miesto ir  respublikos ekspertų.

Dalyvavo Kauno Švietimo ir ugdymo skyriaus organizuotose parodose – „Intelekto sutrikimų turinčių mokinių ugdymas…“, „Metodinės priemonės skirtos mokinių,  turinčių skaitymo sutrikimų, ugdymui“, „Mano metodas“  ir kt.,  LR Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotose metodinių priemonių parodose „Mokymo priemonės visiems“. Parengė leidinį – rekomendacijas tėvams „Pagalba ikimokyklinio bei jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, siekiant pilnaverčio kalbos vystymosi“.

Skaitė pranešimus miesto ir respublikinėse konferencijose: „Power Point programos panaudojimas skaitymo ir rašymo sutrikimų šalinimui skirtų užduočių kūrimui“, „Vaikų motyvacijos skatinimas taikant įsivertinimo sistemą garsų tarimo mokymo procese“ ir kt.

2008 m. dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotoje programoje „Partneriai mokyme“  ir ketvirtajame Lietuvos mokytojų novatorių forume suteikta teisė metodinę medžiagą publikuoti ministerijos tinklalapyje.

2010 m. dalyvavo Švietimo informacinių technologijų centro ir UAB „Microsoft Lietuva” skelbtame metodinės medžiagos parengimo apie informacinių technologijų taikymą ugdymo procese konkurse „Virtuali kelionė klasėje”. Logopedės parengta metodinė priemonė pateko tarp geriausių darbų ir pripažinta tinkama publikuoti.

Publikavo straipsnius pedagogams skirtuose bei medicininiuose leidiniuose. Savo patirtimi dalinosi vesdama respublikinius seminarus logopedams ir pedagogams.

Kuria ir leidžia mokomąsias priemones aprobuotas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, skirtas spec. poreikių asmenims, kurias naudoja daugelis Lietuvos ugdymo įstaigų.